tybis Izabela Tyburska


Tłumaczenia ustne
tłumacz przysięgły języka niemieckiego


Tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczyste, tak, aby czytelnik nie zauważył jej istnienia.

(Gogol)


Tłumaczenia ustne - tłumacz przysięgły języka niemieckiego


Jeśli poszukujecie Państwo tłumacza przysiegłęgo języka niemieckiego, który wykona tłumaczenie ustne, to wybraliście właściwą stronę.

Tłumaczenia ustne są nieodzownym elementem pracy tłumacza przysięgłego. Typowe rodzaje tłumaczeń ustnych wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych to: asystenckie, szeptane, a vista, liaison, towarzyszące.

Zakres tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia ustne obejmują między innymi następujące czynności: udział w zgromadzeniach wspólników, czynności u notariusza wymagające obecności tłumacza, odczytywanie aktów notarialnych, sprawy sądowe, przesłuchania świadków, spotkania biznesowe, narady, negocjacje, konsultacje z prawnikami i księgowymi.

Nie wykonuję tłumaczeń konsekutywnych ani kabinowych.

Ceny tłumaczeń ustnych

Dla tłumaczeń ustnych cena ustalana jest indywidualnie z klientem i jest zależna od specyfiki zlecenia. W celu zlecenia tłumaczenia ustnego i ustalenia szczegółów proszę o kontakt pod numerem +48 601 69 39 01.

Sposób rozliczania tłumaczeń ustnych

Dla tłumaczenia wyjazdowych jednostką rozliczeniową jest każdy rozpoczęty dzień pracy tłumacza. Czas dojazdu rozliczany jest jak połowa stawki za tłumaczenie.

W przypadku wyjazdów dłuższych niż jeden dzień zleceniodawca pokrywa koszty noclegu i wyżywienia tłumacza.

W przypadku dojazdu tłumacza we własnym zakresie, Zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu.


Przykładowe tłumaczenia ustne

umowy, protokoły, dokumenty spółek, korespondencja z bankami, korespondencja z biegłymi rewidentami, akty założycielskie, uchwały, faktury i rachunki, opinie biegłych rewidentów, wnioski sadowe pelnomocnictwa, wyroki, uzadnienia, apelacje, dokumenty rejestrowe, akty notarialne, testamenty, opinie prawne, dokumenty celne,