tybis Izabela Tyburska


Tłumaczenia przysięgłe, uwierzytelnione tekstów
tłumaczenia przysięgłe - język niemiecki


Tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczyste, tak, aby czytelnik nie zauważył jej istnienia.

(Gogol)


Tłumaczenia przysięgłe, uwierzytelnione - język niemiecki


Jeśli poszukujecie Państwo tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, który wykona zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenie Państwa dokumentów urzędowych, to wybraliście właściwą stronę.

Tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia dokumentów potrzebnych do przedłożenia w urzędach, sądach, bankach i innych instytucjach. Tłumaczenia takie są po wydrukowaniu opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe najczęściej obejmują: akty stanu cywilnego, dokumenty samochodowe, wszelkie dokumenty sądowe i urzędowe, zaświadczenia, firmowe umowy, dokumenty z zakresu działalności firmy, dokumenty rejestrowe, celne.

Ceny tłumaczenia przysięgłego

Aktualne ceny netto za jedną stronę:
- tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki - 35,- zlotych;
- tłumaczenie z jezyka niemieckiego na polski - 30,- złotych.

Przykładowe ceny brutto za typowy dokument: akt urodzenia - 43,- złotych, Geburtsurkunde - 37,- złotych.

Sposób wyliczenia ceny tłumaczenia przysięgłego

Sposób wyliczenia ceny: 1 strona obliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami,
do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
Stronę napoczętą liczy się jako całą.


Przykładowe tłumaczenia uwierzytelnione, przysięgłe

umowy, protokoły, dokumenty spółek, korespondencja z bankami, korespondencja z biegłymi rewidentami, akty założycielskie, uchwały, faktury i rachunki, opinie biegłych rewidentów, wnioski sadowe pelnomocnictwa, wyroki, uzadnienia, apelacje, dokumenty rejestrowe, akty notarialne, testamenty, opinie prawne, dokumenty celne,