tybis Izabela Tyburska


Tłumaczenie pisemne tekstów
tłumaczenia pisemne - język niemiecki


Tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczyste, tak, aby czytelnik nie zauważył jej istnienia.

(Gogol)


Tłumaczenie pisemne tekstów - język niemiecki


Jeśli poszukujecie Państwo tłumacza języka niemieckiego, który profesjonalnie przetłumaczy Państwa tekst, to wybraliście właściwą stronę.

W zakresie tłumaczeń pisemnych wykonuję tłumaczenia dokumentów na potrzeby przedsiębiorstw polskich oraz niemieckich. Z usług tłumaczeń tekstów korzystają również osoby fizyczne.

Sposób wyliczenia ceny tłumaczenia pisemnego

Sposób wyliczenia ceny tłumaczenia tekstu:
- 1 strona obliczeniowa = 1500 znaków ze spacjami
- do cen należy doliczyc 23% VAT.

Ceny tłumaczenia pisemnego

Aktualne ceny netto za jedną stronę obliczeniową:
- tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język niemiecki 35,- złotych,
- tłumaczenie tekstu z języka niemieckiego na język polski 30,- złotych.
Ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącej oferty.

Ceny tłumaczenia zależą od terminu i stopnia trudności tekstu.

Dokładniejsza wycena możliwa jest po przesłaniu do wyceny tekstu przeznaczonego do tłumaczenia. Koszt tłumaczenia liczony jest od ilości znaków w tekście docelowym, dlatego może różnić się od przedstawionej wyceny wstępnej.


Przykładowe tłumaczenia pisemne

korespondencja handlowa, protokoły, dokumenty spółek, biznesplany, studia wykonalności, memoranda informacyjne, analizy spółek, korespondencja z bankami, korespondencja z biegłymi rewidentami, teksty i książki na temat zarządzania, akty założycielskie, statuty, uchwały, faktury i rachunki, sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki wyników, plany kont, opinie biegłych rewidentów, zastrzeżenia patentowe, dokumenty celne, ustawy, normy DIN, dokumentacje (siwz), oferty przetargowe, dokumenty unijne, dokumentacje ISO, księgi jakości, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, broszury, katalogi, strony www,