Niemiecki tłumaczenia poświadczone tekstów

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Izabela Tyburska
+48 601 69 39 01

Jeśli poszukują Państwo doświadczonego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, to wybrali Państwo właściwą osobę, która profesjonalnie wykona:


Tłumaczenia poświadczone tekstów z języka niemieckiego na język polski

Tłumaczenia poświadczone dokumentów z języka polskiego na język niemiecki

Tłumaczenie prawnicze, sądowe, urzędowe i księgowe w języku niemieckim

Tłumaczenie techniczne z języka niemieckiego na polski

Tłumaczenia ustne, uwierzytelnione, poświadczone, notarialne, biznesowe

Tłumaczenia dokumentów za pośrednictwem internetu

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe, uwierzytelnione) - język niemiecki


Tłumaczenia poświadczone to tłumaczenia dokumentów potrzebnych do przedłożenia w urzędach, sądach, bankach i innych instytucjach. Tłumaczenia takie po wydrukowaniu zostają opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia pisemne poświadczone najczęściej obejmują: akty stanu cywilnego, dokumenty samochodowe, wszelkie dokumenty sądowe i urzędowe, zaświadczenia, firmowe umowy, dokumenty z zakresu działalności firmy, dokumenty rejestrowe, celne.

Przykładowe tłumaczenia uwierzytelnione, poświadczone (przysięgłe):

umowy, protokoły, dokumenty spółek, korespondencja z bankami, korespondencja z biegłymi rewidentami, akty założycielskie, uchwały, faktury i rachunki, opinie biegłych rewidentów, wnioski sadowe pełnomocnictwa, wyroki, uzasadnienia, apelacje sądowe, odwołania, dokumenty rejestrowe, akty notarialne, testamenty, opinie prawne, dokumenty celne.

Aktualne ceny netto tłumaczenia poświadczonego za jedną stronę obliczeniową:

- tłumaczenie poświadczone z języka polskiego na niemiecki - 40,- zł;

- tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego na polski - 35,- zł.

- jedna strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczone to 1125 znaków ze spacjami;

- cenę końcową za tłumaczenie dokumentu poświadczone oblicza się mnożąc cenę netto za stronę obliczeniową przez ilość stron obliczeniowych;

- do ceny końcowej za tłumaczenie poświadczone i przesyłkę należy doliczyć 23% podatku VAT;

- stronę napoczętą tłumaczenia poświadczonego liczy się jako całą stronę tłumaczenia poświadczone;

- zamawiający ponosi koszty związane z wysyłką tłumaczenia (wysyłamy pocztą lub kurierem dokumenty po tłumaczeniu na wskazany adres)

- za sporządzenie odpisu tłumaczenia już wykonanego pobierana jest opłata 20% stawki

Tłumaczenia pisemne - język niemiecki


Tłumaczenia pisemne dokumentów wykonuję na potrzeby przedsiębiorstw polskich oraz niemieckich.

Z usług tłumaczenia tekstów na język niemiecki korzystają firmy, przedsiębiorstwa, urzędy a także osoby fizyczne, konsumenci.

Przykładowe tłumaczenia pisemne:

korespondencja handlowa, umowy, protokoły, dokumenty spółek, biznesplany, studia wykonalności, memoranda informacyjne, analizy spółek, korespondencja z bankami, korespondencja z biegłymi rewidentami, teksty i książki na temat zarządzania, akty założycielskie, statuty, uchwały, faktury i rachunki, sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki wyników, plany kont, opinie biegłych rewidentów, zastrzeżenia patentowe, dokumenty celne, ustawy, normy DIN, dokumentacje (siwz), oferty przetargowe, dokumenty unijne, dokumentacje ISO, księgi jakości, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, broszury, katalogi, strony www.

Nie wykonuję tłumaczeń tekstów medycznych.

Aktualne ceny netto tłumaczenia tekstu za jedną stronę obliczeniową:

- tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki - 40,- zł;

- tłumaczenie z języka niemieckiego na polski - 35,- zł.

- ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, Ceny tłumaczenia zależą od terminu i stopnia trudności tekstu.

- jedna strona obliczeniowa tłumaczenia tekstu to 1500 znaków ze spacjami;

- cenę końcową za tłumaczenie tekstu oblicza się mnożąc cenę netto za stronę obliczeniową przez ilość stron obliczeniowych;

- do ceny końcowej za tłumaczenie tekstu i przesyłkę należy doliczyć 23% podatku VAT;

- zamawiający ponosi ewentualne koszty związane z wysyłką tłumaczenia (wysyłamy pocztą lub kurierem dokumenty po tłumaczeniu na wskazany adres).

Dokładniejsza wycena możliwa jest po przesłaniu do wyceny tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.

Koszt tłumaczenia tekstu liczony jest od ilości znaków w tekście docelowym, dlatego może różnić się nieznacznie od przedstawionej wyceny wstępnej tłumaczenia tekstu.

Tłumaczenia ustne - tłumacz przysięgły języka niemieckiego


Tłumaczenia ustne są nieodzownym elementem pracy tłumacza przysięgłego.

Typowe rodzaje tłumaczeń ustnych wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych to: asystenckie, szeptane, a vista, liaison, towarzyszące.

Tłumaczenia ustne obejmują między innymi następujące czynności:

udział w zgromadzeniach wspólników, czynności u notariusza wymagające obecności tłumacza, odczytywanie aktów notarialnych, sprawy sądowe, przesłuchania świadków, spotkania biznesowe, narady, negocjacje, konsultacje z prawnikami i księgowymi.

Nie wykonuję tłumaczeń konsekutywnych ani kabinowych.

Sposób rozliczania tłumaczeń ustnych:

- dla tłumaczeń ustnych w powiecie bydgoskim jednostką rozliczeniową jest każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza przysięgłego.

- dla tłumaczeń ustnych wyjazdowych jednostką rozliczeniową jest każdy rozpoczęty dzień pracy tłumacza przysięgłego.

- czas dojazdu rozliczany jest jak połowa stawki za tłumaczenie ustne.

- w przypadku dojazdu tłumacza we własnym zakresie zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu do miejsca tłumaczenia ustnego.

- w przypadku wyjazdów dłuższych niż jeden dzień zleceniodawca pokrywa koszty noclegu i wyżywienia tłumacza.

- wykonuję tłumaczenia ustne w trakcie wyjazdów zagranicznych zgodnie z potrzebami zleceniodawcy tłumaczenia.

Dla tłumaczeń ustnych w języku niemieckim cena ustalana jest indywidualnie z klientem i jest zależna od specyfiki zlecenia. W celu zlecenia tłumaczenia ustnego i ustalenia szczegółów proszę o kontakt pod numerem +48 601 69 39 01.


Tłumacz przysięgły języka niemieckiego


Tłumaczeniami z języka niemieckiego zajmuję się od roku 1991. Samodzielną działalność gospodarczą jako tłumacz przysięgły prowadzę od roku 1997, kiedy zostałam ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego w Bydgoszczy.

Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne, uwierzytelnione i zwykłe, dla firm, dużych przedsiębiorstw, instytucji publicznych i osób prywatnych.

Specjalizuję się w tłumaczeniach z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Wykonuję tłumaczenia techniczne i specjalistyczne. Nie wykonuję tłumaczeń medycznych.

Tłumaczenia są wykonywane terminowo i z pasją oraz dużą z dbałością o szczegóły. Od zawsze jakość wykonywanego tłumaczenia jest priorytetem, co doceniło wielu wymagających klientów. Do tej pory przetłumaczyłam ponad 200 000 stron przeróżnych tekstów i dokumentów.

Tłumacz musi nieustannie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie samego języka jak i w zakresie sztuki przekładu. Dlatego poszerzam wiedzę z zakresu prawa i ekonomii, a także z innych dziedzin życia. Swoje doświadczenia wymieniam z innymi tłumaczami podczas specjalistycznych szkoleń, warsztatów, konferencji oraz w codziennej pracy.

Sposób realizacji tłumaczeń dostosowuję do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Teksty do tłumaczenia przyjmuję pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz kurierem. Wszystkie treści zawarte w przekazywanych dokumentach traktuję jako poufne.

Wielu zadowolonych klientów doceniło to, że tłumaczenia wykonywane są przez tłumacza posiadającego kwalifikacje zawodowe, wieloletnie doświadczenie oraz wykonującego tłumaczenia z pasją i zamiłowaniem.
Tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczyste, tak, aby czytelnik nie zauważył jej istnienia.

(Gogol)

Oferta - tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Tłumaczenia poświadczone tekstów z języka niemieckiego

Tłumaczenie poświadczone tekstów na język niemiecki

Tłumaczenie prawnicze, sądowe, urzędowe i księgowe w języku niemieckim

Tłumaczenie techniczne z języka niemieckiego na polski

Tłumaczenie ustne, poświadczone, notarialne, biznesowe

Tłumacze - organizacje zawodowe

Polskie towarzystwo tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych TEPIS

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich - pierwsza organizacja tłumaczy w Polsce

Informacje dla osób pragnących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce


© 2009 - 2023 tybis Izabela Tyburska, tel. 601 69 39 01 • Wykonanie